Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα

   Το Ρόταρυ στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας (2016 – 2017)

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Όμιλος μας ενθαρρύνει και προωθεί το ιδεώδες της εξυπηρετήσεως , ως βάση αξιέπαινης δραστηριότητας . Ειδικότερα ενθαρρύνει και προωθεί

Πρώτο: Υψηλές ηθικές αρχές κατά την άσκηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων , την αναγνώριση της αξίας όλων των χρήσιμων επαγγελμάτων και την εκ μέρους κάθε Ροταριανού εξύψωση του επαγγέλματός του ως ευκαιρία εξυπηρέτησης της κοινωνίας .

Δεύτερο: Την ανάπτυξη της προσωπικής γνωριμίας ως ευκαιρία προσφοράς.

Τρίτον: Την εφαρμογή από κάθε Ροταριανό του ιδεώδους της εξυπηρετήσεως στην προσωπική , επαγγελματική και κοινωνική του ζωή.

Τέταρτον: Την προώθηση της διεθνούς κατανόησης , καλής θέλησης και ειρήνης μέσω της παγκόσμιας συναδέλφωσης επιχειρηματιών και επαγγελματιών.