Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα

   Το Ρόταρυ στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας (2016 – 2017)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Οι εξελίξεις στη σύγχρονη πραγματικότητα της Ελλάδος μεταβάλλονται με γοργούς ρυθμούς με συνέπεια την μη επαρκή ενημέρωση των επαγγελματιών. Ο Ροταριανός Όμιλος Ηλιούπολης έχει οργανώσει με επιτυχία διημερίδες επαγγελματικής εκπαίδευσης για τις νέες τεχνικές και τις σύγχρονες μεθόδους που ακολουθούνται παγκοσμίως. Επιπλέον οργανώνονται εκδηλώσεις και τιμώνται οι επαγγελματίες για το επαγγελματικό τους ήθος και την ευσυνειδησία τους.

Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα