Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα

   Το Ρόταρυ στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας (2016 – 2017)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ο Ροταριανός Όμιλος Ηλιούπολης διατηρεί επικοινωνία με εθελοντικές οργανώσεις ανά τον κόσμο και επιδιώκει διδυμοποιήσεις με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων και την εγκαθίδρυση φιλίας και ειρήνης στον κόσμο.

Διδυμοποιήσεις

Ο Όμιλος μας έχει διδυμοποιηθεί με τον Ροταριανό Όμιλο Λάρνακας

Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα