Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα

   Το Ρόταρυ στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας (2016 – 2017)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζούμε σ' ένα περιβάλλον όπου οι στρεβλώσεις και οι φθορές που έχει υποστεί το έχουν επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό. Είναι καθήκον του καθενός από εμάς να συμβάλλουμε στην προστασία του και να το επαναφέρουμε στη φυσική του κατάσταση. Ο Ροταριανός Όμιλος Ηλιούπολης περιλαμβάνει ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να μοχθήσουν για το σκοπό αυτό.

Η εκτέλεση προγραμμάτων αναδάσωσης, καθαρισμού δάσους ή χώρων πρασίνου, η εκτενής ενημέρωση για την προστασία του, η επανεκπαίδευση των πολιτών ώστε να υιοθετήσουν καθημερινές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον όπως η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση ενέργειας και η υποβοήθηση των τοπικών αρχών στο περιβαλλοντικό έργο τους, είναι πρωτοβουλίες που υποστηρίζει ο Όμιλος.

Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα