Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα

   Το Ρόταρυ στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας (2016 – 2017)

Σας καλωσορίζουμε θερμά στον διαδικτυακό τόπο: Όμιλος Ρόταρυ Ηλιούπολης.

Τι είναι ο Όμιλος Ρόταρυ Ηλιούπολης; Ο Όμιλος Ρόταρυ Ηλιούπολης γεωγραφικά βρίσκεται στην Ηλιούπολη που είναι προάστιο της Αθήνας κοντά στη Γλυφάδα.

Τι είναι όμως ο Όμιλος Ρόταρυ Ηλιούπολης; Η συμπεριφορά των ανθρώπων γίνεται κατανοητή, αν λάβουμε υπόψη τους σκοπούς, τις ανάγκες και τα κίνητρά τους, μας λέει ο Thomas Mann συγγραφέας (Νόμπελ λογοτεχνίας 1929) και Ροταριανός.

Όταν προσφέρουμε αισθανόμαστε άνθρωποι.

Μέσα στο σημερινό τεχνοκρατούμενο περιβάλλον ο ατομικισμός ξερίζωσε από μέσα μας την ανθρώπινη αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά.

Το κοινωνικό έργο στην υπηρεσία του ανθρώπου είναι εσωτερική αίσθηση της συνείδησής μας και δεν πηγάζει από δόγματα και φιλοσοφίες. Η κυριότερη ικανοποίηση όταν προσφέρουμε είναι ότι αισθανόμαστε άνθρωποι.

Ο Διεθνής Όμιλος Ρόταρυ είναι ένας ανθρωπιστικός οργανισμός που από το 1945 κατέχει ως Όμιλος μόνιμη έδρα στον ΟΗΕ, και εργάζεται ως σύμβουλος για ανθρωπιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο Όμιλος Ρόταρυ Ηλιούπολης που γεωγραφικά είναι προάστιο της Αθήνας κοντά στη Γλυφάδα , αποτελεί ένα πυρήνα προσφοράς και δράσης στην περιοχή της Ηλιούπολης και στην περιφέρεια. Ειδικότερα ως Όμιλος υποστηρίζουμε προγράμματα και υλοποιούμε δράσεις στον Επαγγελματικό τομέα , στο Κοινοτικό επίπεδο , στην Υγεία , στη Νεότητα , στην Εκπαίδευση , στον Πολιτισμό , στο Περιβάλλον και στις Διεθνείς σχέσεις.

Συνεργασία με αξιόλογους ανθρώπους

Η ομαδική απόδοση είναι μια έννοια δυναμική και επηρεάζεται από κατηγορίες συντελεστών. Η εύρυθμη και επιτυχημένη λειτουργία στον Όμιλο Ροταρυ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργητικότητα και τις επιδόσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του.

Ο Όμιλος Ροταρυ είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων προσωπικοτήτων. Συμμετέχουν ενεργά άνδρες και γυναίκες , διακεκριμένοι επιχειρηματίες και ηγετικές προσωπικότητες που έχουν ως κέντρο των προσπαθειών τους την κοινοτική προσφορά. Επιφανή επίτιμα μέλη της Διεθνούς Ροταριανής κοινότητας υπήρξαν ο Sir Winston Churchill και Thomas A. Edison και άλλοι.

Αυτή η σπουδαία παρακαταθήκη πέρασε στον Όμιλο Ρόταρυ Ηλιούπολης. Την διαφυλάσσει και συνεχίζει με επιτυχία έχοντας στελεχωθεί με εξαιρετικά μέλη . Οι άνθρωποί στον Όμιλο Ρόταρυ Ηλιούπολης είναι πράγματι το σημαντικότερο ενεργητικό του. Το όφελος της συνεργασίας με τα μέλη αυτά είναι η ικανοποίηση που αισθάνεσαι όταν υλοποιείς τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

Υ.Γ. Μη μένετε πλέον πίσω από τα κλειστά παράθυρα της αδιαφορίας για τον Άνθρωπο, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στον Όμιλο Ρόταρυ Ηλιούπολης, που γεωγραφικά είναι προάστιο της Αθήνας κοντά στη Γλυφάδα, στην διεύθυνση rotary.ilioupolis@gmail.com