Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα Ρόταρυ Ηλιούπολης τι είναι Όμιλος Γλυφάδα Αθήνα

   Το Ρόταρυ στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας (2016 – 2017)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο Όμιλος μας λειτουργεί βάσει εγκεκριμένου καταστατικού του πρωτοδικείου Αθηνών , με αριθμό 3915/7-12-93. Υπάγεται στην ΔΟΥ Ηλιουπόλεως ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Ομίλου είναι η Γενική Συνέλευση και το διοικούν σώμα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ένα έτος.